Rychlé čištění odpadů


Čištění kanalizace a nejrůznějšího potrubí moderními recyklačními vozy pomocí metody vysokotlakého vodního paprsku skýtá nemalé výhody finanční i časové. Nevznikají žádné zbytečné časové prodlevy, protože získaná voda je opětovně recyklována a následně využita. Proto se nemusí čekat, až se dojede pro další vodu.
Nečistoty jsou z kanalizace odsávány kontinuálně, a protože se neusazují, odpadá nepříjemné ruční těžení zbylého materiálu. Při tomto čištění kanalizace není zapotřebí mít ještě jeden vůz pro odvoz vytěženého materiálu na skládku. Nečistoty se totiž rovnou odvezou v cisterně čistícího vozu.

Rychlé čištění odpadů

Čištění kanalizace je s touto novou metodou rychlejší a více efektní. Zákazník s ní ušetří finanční prostředky.